12 Απριλίου !

Photoshop CS5 Essentials VS GIMP

 

Case Studies πάνω στο Photoshop και το GIMP

Παρουσίαση του βιβλίου "Using Adobe Photoshop CS5"

 

 

29 Μαρτίου !

Photoshop CS5 Essentials - Output / Paint-Text / Special Effects

 

5 Απριλίου !

Photoshop CS5 Essentials - RAW - Adobe Camera RAW - GIMP

 

Τι είναι το RAW και πως λειτουργεί το Adobe Camera RAW - Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

GIMP - παρουσίαση του GIMP και παραλληλισμός με το Photoshop

 

link 1 - link 2 - link 3 - link 4 - link 5 - link 6

 

 

29 Μαρτίου !

Photoshop CS5 Essentials - Output / Paint-Text / Special Effects

 

OUTPUT 1. Printing 2. Contact Sheet 3. Web Gallery 4. Save For Web 5. Άσκηση για το σπίτι PAINTING 1. Brushes Panel 3. Recolor 4. Gradient TEXT 1. Point Text 2. Paragraph Text 3. Warp SPECIAL EFFECTS 1. Layer Style 2. Drop Shadow 3. Copy 4. New Style 5. Smart Filters 6. Filter Gallery 7. Άσκηση για το σπίτι

 

 

 

22 Μαρτίου !

Photoshop CS5 Essentials - Combining Images / Automation

 

COMBINING IMAGES 1. Auto Blend 2. Photo Merge 3. Group 4. Άσκηση για το σπίτι AUTOMATION 1. Action 2. Batch 3. Image Processor 4. Άσκηση για το σπίτι

 

link 1 - link 2 - link 3 - link 4 - link 5

 

 

15 Μαρτίου !

Photoshop CS5 Essentials - Photo Selections / Layers / Manipulation / Adjustments / Retouching

 

PHOTO RETOUCHING 5. Eyes 6. Shape 7. Soften
Ανακεφαλαίωση - Συνδυασμός - Casestudies

 

link 1 - link 2

 

 

8 Μαρτίου !

Photoshop CS5 Essentials - Photo Adjustments - Retouching

 

11. Color Correct 12. Bw 13. Toning Tools 14. Noise 15. Sharpen PHOTO RETOUCHING 1. Spot Healing 2. Healing 3. Patching 4. Clone

 

link 1 - link 2 - link 3 - link 4 - link 5 - link 6 - link 7

 

 

1 Μαρτίου !

Photoshop CS5 Essentials - Photo Adjustments

 

1. Histogram 2. Adjustment Layers 3. Levels 4. Limiting Masks 5. Masks Panel 6. Limit Clipping 7. Shadow/Highlight 8. Curves 9. Hue Saturation 10. Vibrance

 

link 1 - link 2 - link 3 - link 4 - link 5 - link 6 - link 7

 

 

22 Φεβρουαρίου !

Photoshop CS5 Essentials - Photo Manipulation

 

1. Cropping 2. Straighten 3. Transform 4. Smart Object 5. Scaling

 

link 1 - link 2 - link 3 - link 4 - link 5 - link 6

 

 

15 Φεβρουαρίου !

Photoshop CS5 Essentials - Layers

 

1. Layers 2. Creating 3. Working 4. Locking 5. Multiple 6. Merged 7. Shapes 8. Masking 9. Blend Mode 10. Άσκηση για το σπίτι

 

link 1 - link 2 - link 3 - link 4

 

 

8 Φεβρουαρίου !

Photoshop CS5 Essentials - Selections

 

Selections - επιλογές μέρους της εικόνας 1. Geometric 2. Modifying 3. Combining 4. Quick Select 5. Refining 6. Quick Mask 7. Color Range 8. Magnetic 9. Background Eraser 10. Saving 11. Άσκηση για το σπίτι

 

link 1 - Select the Kayak

 

 

1 Φεβρουαρίου !

Photoshop CS5 Essentials - Περιβάλλον Εργασίας - Tools Basics

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Παρουσίαση εφαρμογής 2. Διαχείριση αρχείων 3. Εργαλεία 4. Παλέτες 5. Πληκτρολόγιο 6. Βασικές Ρυθμίσεις 7. Παραμετροποίηση 8. Screen modes TOOLS BASICS 1. Ρυθμίσεις 2. Zooming 3. Resizing 4. Canvas 5. Rotate 6. Επιλογή Χρωμάτων 7. Brush tip 8. History 9. Save 10. Create new file 11. Άσκηση για το σπίτι

 

link 1 - link 2 - link 3

 

 

25 Ιανουαρίου !

Photoshop CS5 Essentials - Bridge

 

1. Παρουσίαση περιβάλλοντος εργασίας Bridge 2. Ρυθμίσεις 3. Προεπισκόπηση/Διαλογή φωτογραφιών 4. Προσθήκη λέξεων-κλειδιά (tagging) 5. Βαθμολόγηση 6. Αναζήτηση 7. Άσκηση για το σπίτι

 

link 1 - link 2 - link 3 - link 4 - link 5 - link 6

 

 

18 Ιανουαρίου !

Photoshop CS5 Essentials - Γενικά

 

1. Τι είναι ψηφιακό αρνητικό 2. Ποια είναι τα ψηφιακά φωτογραφικά αρχεία/τύποι αρχείων 3. Τι σημαίνει ανάλυση (DPI/Megapixel) 4. Τι είναι τα color profiles 5. Απλές συμβουλές για ρύθμιση του υπολογιστή μας για εργασία σε SRGB color profile 6. Τι είναι post-processing 7. Η σημασία της ψηφιακής αρχειοθέτησης 8. Συστήματα αρχειοθέτησης 9. Το Photoshop Bridge ως πρόγραμμα αρχειοθέτησης – προεπισκόπησης φωτογραφιών 10. Άλλα προγράμματα αρχειοθέτησης

 

link 1 - link 2 - link 3 - link 4 - link 5 - link 6 - link 7 - link 8

 

 

11 Ιανουαρίου !

Γνωριμία

 

Παρουσίαση του περιβάλλοντος εργασίας. Που βρίσκονται τα tools και τα panels. Τι πληροφορίες παρουσιάζουν και πως αλλάζουν οι ιδιότητές τους.